O banci matičnih ćelija BioKryo

BioKryo banka matičnih čelija je akreditovana od strane najvećeg istraživačkog centra u Evropi - Frauenhofer instituta.

Banka maticnih celija BioKryo

 

BioKryo je jedna od vodećih nemačkih banaka za čuvanje matičnih ćelija i tkiva. Akreditovana je od strane najvećeg istraživačkog centra u Evropi - Frauenhofer instituta u Nemačkoj.

BioKryo koristi menadžment sistema kvaliteta zasnovan na GMP (Good Manufacturing Practices) standardu u skladu sa strogim nemačkim zakonom.

Upotrebljava se najnovija tehnologija – svaki uzorak je obeležen čipom na kome su svi relevantni podaci za uzorak – vlasnik, broj ćelija, vitalnost, kvalitet uzorka.

U slučaju da Vam zatreba Vaš uzorak – BioKryo ima dugogo- dišnje iskustvo u transportu uzoraka u celom svetu. Vaš uzorak će stići do bolnice u najkraćem mogućem roku u skladu sa najsavremenijim principima transporta bioloških uzoraka.

BioKryo sarađuje sa ESBB (European, Middle Eastern & African Society for Biopreservation and Biobanking) na polju razvoja najnovijih dostignuća u čuvanju matičnih ćelija i tkiva.