FamiCord Group

Matične ćelije Vašeg deteta su kod nas u najboljim rukama

U našim istraživanjima stalno unapređujemo upotrebu i kvalitet matičnih ćelija iz pupčane krvi. Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva postali smo priznati autoritet u svim oblastima matičnih ćelija iz pupčane krvi i znamo šta je važno budućim roditeljima i njihovim lekarima. Zbog toga su matične ćelije Vašeg deteta u najboljim rukama.

FamiCord radi u sopstvenoj specijalnoj visoko-tehnološkoj laboratoriji.

Sve važne korake - obradu i dugoročno skladištenje - FamiCord Group obavlja sama. Ove zadatke obavljaju saradnici naših visoko - tehnoloških laboratorija u više zemalja u Evropu, gde se radi u skladu sa GMP standardom. Samo na ovaj način možemo sprovesti sopstvene visoke zahteve u pogledu kvaliteta, koji u mnogo čemu prevazilaze najviše medicinske standarde.

sertifikati.png

FamiCord Group poseduje vrhunski standard AABB - Američke asocijacije banaka za matične ćelije koji garantuje da će Vaš uzorak biti prihvaćen za lečenje u svim bolnicama u svetu.

ISO standard garantuje najkvalitetnije tehnološke postupke u obradi i čuvanju matičnih čelija.