Pitanja i odgovori: Zašto Bio Save

Danas roditelji koji žele da ostave matične ćelije imaju muku da izaberu između različitih banaka za matične ćelije. Vi ne želite da se krv Vašeg deteta samo zamrzne, već želite da budete sigurni da matične ćelije u slučaju potrebe smeju da budu upotrebljene za transplantaciju?

U tom slučaju bi i danas najbolji izbor bio: Bio Save.

Zašto? Odluku o tome da li da se upotrebe mlade pluripotentne matične ćelije da bi se spasio život donosi lekar. On leči i snosi odgovornost. Njemu je važan visok kvalitet obrade matičnih ćelija, detaljni anamnestički podaci i odobrenja od strane regulatornih organa u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima.

Dozvolu za skladištenje matičnih ćelija poseduju sve banke krvi iz pupčanika. Neophodno je da znate da odobrenje za upotrebu matičnih ćelija za lečenje Vašeg deteta, njegovog brata ili sestre ili za donaciju ne poseduju sve banke.

Po želji mnogih budućih roditelja dajemo predlog od 10 pitanja koja trebate postaviti, gde se navodi ono što je zaista važno u ozbiljnim situacijama, kako da sami naprave poređenje banaka, a ujedno dajemo i odgovore na ista pitanja.

1. Koliko godina iskustva u čuvanju krvi iz pupčanika ima banka?

FamiCord je jedan od pionira među bankama matičnih ćelija u Evropi sa preko 15 godina iskustva.

2. Koliko uzoraka matičnih ćelija je do sada sačuvano u FamiCord Group

FamiCord Group-u je do sada obradio i sačuvao preko 210.000 uzoraka.

3. Da li banka poseduje GMP standard? 

FamiCord Group poseduje GMP standard kao i druge važne sertifikate od kojih bi izdvojili, AABB (American Association of Blood Banks) sertifikat - njega poseduju samo najbolje banke matičnih ćelija u svetu.

4. Koliko iskustvo u upotrebi krvi iz pupčanika za lečenje dece (i bolesnog brata ili sestre) ima banka?

FamiCord Group ima najveći broj tretmana matičnim ćelijama iz pupčane vrpce, preko 700 lečenja.

5. Da li se vrši procena porodične istorije bolesti?

Radi dobijanja što jasnije slike o kvalitetu preparata krvi iz pupčanika i mogućnosti primene FamiCord Group vrši procenu anamneze porodične istorije bolesti pre porođaja, koja obuhvata 33 pitanja, kao i procenu anamneze istorije bolesti majke i deteta nakon porođaja, koja obuhvata 25 pitanja.

6. Da li preparati iz pupčane krvi uskladišteni kod FamiCord Group-a mogu da se upotrebe za tretmane matičnim ćelijama?

FamiCord Group poseduje odobrenje za tretmane matičnim ćelijama, kako lično za dete (autologna), tako i za brata ili sestru (alogena), ali i kao pomoć drugima (donacija). 

7. Da li se transport krvi vrši samo radnim danima ili i vikendom i praznicima, tj. na koji način?

Za što veći broj ćelija, ali i što bolji kvalitet potrebno je da krv u što kraćem roku stigne od porodilišta do banke. Služba logistike u Bio Save radi 24h dnevno, svih 365 dana u godini, ali pored toga, Bio Save u saradnji sa DHL-ovom službom
"Medical Express" (koristi Q sertifikat) koja je specijalizovana za transport bio materijala ali i sa Nemačkom specijalizovanom transportnom službom Der Kurier, organizuje transport uzorka pupčane krvi 365 dana u godini.

8. U slučaju potrebe za lečenjem, ko snosi trošak transporta matičnih ćelija do klinike u kojoj se vrši lečenje?

Bio Save će u slučaju terapijske primene pokriti troškove transporta matičnih ćelija do bilo koje bolnice u svetu.

9. Da li banka može da organizuje terapijsku primenu za Vaše dete?

FamiCord Group je jedina banka u Evropi koja ima svoju kliniku za lečenje matičnim ćelijama. Uzorcima iz FamiCord Group je do sada lečeno više od 1.200 pacijenata.

10. Zašto je Bio Save logičan izbor?

U svetu postoji jako veliki broj banaka koje čuvaju matične ćelije. Pravi izazov je upotrebiti matične ćelije u terapiji. Bio Save Fondacija jedina u Srbiji Vašem detetu u slučaju potrebe omogućava pristup u preko 100 bolnica širom sveta
koje imaju dugogodišnje iskustvo u lečenju matičnim ćelijama.