Lečenje matičnim ćelijama - sada bliže deci u Srbiji

Danas je u Beogradu u prostorijama Bio Save Fondacije potpisan sporazum o saradnji između najveće Evropske banke matičnih ćelija FamiCord Group i Bio Save Fondacije. Sporazum predviđa saradnju na polju besplatnog lečenja matičnim ćelijama dece iz Srbije u inostranstvu.

Glavni cilj Bio Save Fondacije je da pomogne porodicama iz Srbije kako da započnu proces lečenja matičnim ćelijama, kako da dođu do relevantnih medicinskih ustanova i najboljih stručnjaka u inostranstvu, kako da stupe u kontakt sa njima i organizuju lečenje.

Usluge Fondacije su dostupne svim porodicama iz Srbije, bez obzira u kojoj banci matičnih ćelija su sačuvali ćelije svoje dece.

Sa druge strane, FamiCord Group je banka sa najviše lečenja matičnim ćelijama iz pupčane vrpce u Evropi, sa preko 750 lečenja do sada i kao takva poseduje veliko iskustvo u terapijskoj primeni.

Matične ćelije su nesumnjivo budućnost medicine, a samim tim i celokupne civilizacije. Životni vek čoveka se produžio, a mnoge bolesti su postale izlečive. Danas, matične ćelije iz pupčane vrpce se koriste za lečenje više od 80 oboljenja. Svakodnevno, broj mogućih tretmana se povećava, a lečenje matičnim ćelijama postaje posebna grana medicine.

Potpisnici sporazuma, za: FamiCord Group - Jakub Baran - CEO, za Bio Save Fondaciju - Roxana Ioana Mateescu - direktor fondacije.

Za sve dodatne informacije posetite sajt Bio Save Fondacije.