Vita 34 osvaja nagradu za inovacije TOP 100

Lajpzig, 24-06.2016. – Ovog petka TOP 100 po 23. put odaje priznanje najinovativnijim malim i srednjim preduzećima u Nemačkoj. Vita 34 AG pripada inovativnoj eliti i dobija nagradu za Najboljeg inovatora iz ruku Ranga Yogeshwar, mentora takmičenja u inovacijama. Biotehnološka kompanija iz Lajpciga prethodno je uspešno prošla zahtevni naučni selektivni proces u kome su se ispitivali menadžment u inovacijama i uspeh, kao i drugi faktori.

Vita 34 AG je pionir među privatnim bankama matičnih ćelija iz krvi pupčanika u Evropi i najveća banka matičnih ćelija na nemačkom govornom području. Kompanija osnovana pre skoro 20 godina specijalizovana je u oblasti skladištenja matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčane vrpce za medicinske potrebe i proizvodnje transplantata matičnih ćelija iz krvi pupčanika – i kao takva predstavlja najveću i najiskusniju banku matičnih ćelija na nemačkom govornom području. Oko 150 zaposlenih u laboratoriji, osiguranju kvaliteta, prodaji, marketingu i administraciji klijentima pruža kvalitet i bezbednost na najvišem nivou. Preko zavisnih preduzeća i distributera Vita 34 posluje u skoro 30 zemalja širom sveta i sarađuje sa više od 2.000 porodilišta i preko 15.000 ginekologa samo u Nemačkoj i Evropi.

Ovde možete da pregledate Vita 34 TOP 100 sertifikat (PDF, 106KB)

Sa sopstvenim istraživanjima i podelom razvoja ovaj priznati vrhunski inovator znatno doprinosi medicinskom napretku u oblasti istraživanja matičnih ćelija. Samo rukovodstvo je neposredno uključeno u inovacijske procese i provodi veći deo radnog vremena radeći na tome.

„Volim da se bavim tom temom, jer su inovacije u svim poljima Vite34 sa strateške tačke gledišta neophodni za dalji rast.“

Glavni izvršni direktor dr André Gerth

Kada su matične ćelije u pitanju, potencijal u regenerativnoj medicini je ogroman, iako je tržište strogo regulisano. Vita 34 se stoga vrlo pažljivo bavi analizom novih ideja u smislu njihove izvodljivosti, isplativosti i tržišnog potencijala. U cilju osiguranja svega toga kompanija iz Lajpciga razvila je proces u više faza na svim hijerarhijskim nivoima, kako bi se isfiltrirale upravo one ideje koje su tehnički i finansijski izvodljive i koje doprinose koristi za pacijente – pa otuda i uspeh na tržištu. Inovacijske procese Vite 34 naročito odlikuje razvoj usmeren na detalje i cilj.

Vita 34 - nagrada za inovacije TOP 100

Ovo nije jedini razlog zašto Vita 34 ima širok spektar proizvoda i usluga, tu je i konstantan rast koji je od ogromne važnosti. Tako Vita 34 u oblasti skladištenja krvi iz pupčane vrpce pored čuvanja uzorka za samo dete (autologna upotreba) nudi i mogućnost skladištenja u okviru javne donacije (alogena upotreba). Ponuda za čuvanje kompletne pupčane vrpce je takođe posebno značajna: Vita 34 je prva i jedina kompanija na nemačkom govornom području koja poseduje zvaničnu licencu za skladištenje tkiva pupčane vrpce u cilju izdvajanja matičnih ćelija koje se kao izvorni materijal koriste u terapijske svrhe. Takođe, to je kompanija koja je razvila poseban metod jedinstven u svetu. Istraživanje i razvoj novih izvora iz kojih se mogu dobiti matične ćelije, recimo, iz zuba, kose ili masnog tkiva i razvoj terapijskih aplikacija na bazi matičnih ćelija. kao i kozmetičkih krema za lice koje sadrže matične ćelije biljaka, unapređuju impresivnu paletu proizvoda. „Odlučni smo u tome da na tržište svake godine uvedemo novu uslugu, novi proizvod ili novu metodu proizvodnje“, kaže dr Gerth. Iz tog razloga su inovacije u procesima toliko važne za Vitu34. Svi materijali koji se koriste za prikupljanje, obradu i skladištenje stalno se unapređuju ili dopunjuju sopstveno razvijenim proizvodima, kao što su setovi za prikupljanje uzorka, otpornije kese za krioprezervaciju ili kutije za transport koje kontrolišu temperaturu uzorka. Osim toga, Vita 34 kontinuirano optimizuje proizvodne korake ili razvija potpuno nove metode proizvodnje.

Vita34 se ističe mnoštvom istraživačkih aktivnosti. Kako bi se ispitale mogućnosti medicinske primene matičnih ćelija iz krvi pupčanika i kako bi se razvili novi proizvodi bazirani na ćelijama, sopstveni naučnici Vite 34 aktivno učestvuju u primenjenim istraživanjima matičnih ćelija i sarađuju sa brojnim renomiranim istraživačkim institucijama i univerzitetima. Dugogodišnje iskustvo i stečeno znanje vide se na polju praktične primene. Vita 34 je jedina privatna banka matičnih ćelija u Nemačkoj koja zaista u medicinske svrhe primenjuje uzorke matičnih ćelija prethodno sačuvane iz predostrožnosti i na taj način ističe vrhunski kvalitet svojih uskladištenih preparata matičnih ćelija. Obrada visokog kvaliteta i pozdano dugoročno skladištenje u skladu sa najstrožim standardima kvaliteta i sigurnosti obezbeđuju podobnost uzoraka matičnih ćelija za primenu u terapijske svrhe. Do danas je već iskorišćeno 30 uzoraka matičnih ćelija prethodno uskladištenih u Viti 34 i to kod pacijenta koji boluju od krvnih oboljenja, infantilnog oštećenja mozga, neuroblastoma ili dijabetesa tipa 1 i drugih bolesti.

Vita 34 godinama već uvodi inovacije na tržište matičnih ćelija i želi dodatno da ojača ovu poziciju imajući u vidu veliki potencijal matičnih ćelija u regenerativnoj medicini. Vodeći naučnici pretpostavljaju da bi u bliskoj budućnosti svakom sedmom čoveku u toku života mogla da zatreba terapija matičnim ćelijama. Stoga je svrha biotehnološke kompanije da svim ljudima obezbedi pristup novim proizvodima i terapijama pomoću matičnih ćelija , kao i da inovativnim proizvodima zadovolji očekivanja i potrebe i klijenata u budućnosti. „Naš najveći podsticaj je da pacijenti dokazano imaju dobiti od naših proizvoda“, objašnjava dr Gerth. „I naravno, da naglasim, da smo zasluženo dobili nagradu kao najbolji inovatori među nemačkim malim i srednjim preduzećima.“