Nemačka banka matičnih ćelija lider u tehnologiji skladištenja

Press release 

24. januar 2017.


Viti 34 dodeljen Evropski patenat za čuvanje tkiva pupčanika


Lajpcig, 24. januar 2017. Evropski zavod za patente odobrio je nemačkoj banci matičnih ćelija, Viti 34, patenat za obradu i krioprezervaciju tkiva pupčanika i ćelija koje se nalaze u njemu. To podrazumeva proceduru dezinfekcije, preparacije, prezervacije i izolacije ćelija iz tkiva pupčanika. Patenat ističe vodeću poziciju kompanije i predstavlja važnu osnovu za buduću medicinu. Matične ćelije iz tkiva pupčanika igraće važnu ulogu u personalizovanom lečenju mnogih oboljenja hrskavice i zglobova, u uzgajanju novih tkiva u regenerativnoj medicini, pa čak i u uzgajanju novih funkcionalnih organa.


Korišćenje ovih naprednih tehnologija podrazumeva postojanje uzorka matičnih ćelija iz tkiva pupčanika koji je pripremljen i sačuvan na profesionalan i odgovarajući način, tako da ćelije koje imaju sposobnost specijalizacije i proliferacije nakon dugog niza godina čuvanja mogu da se razviju u hrskavicu, kost ili čak cele organe za određenog pacijenta. Vita 34 je jedina nemačka banka matičnih ćelija koja poseduje odobrenje da skladišti krv i tkivo pupčane vrpce novorođenčeta za kasniju upotrebu u skladu sa važećim propisima. Sa evropskim patentom kompanija potvrđuje svoje vođstvo u istraživanju i razvoju medicinskih procedura koje igraju ključnu ulogu u pogledu zdravlja i produženja životnog veka u budućnosti.


Dr André Gerth, CEO Vita 34 AG:

"Ovaj patenat je priznanje da su investicije u naše istraživanje i razvoj vredele. Mi smo na pravom putu i nastavljamo sa našom strategijom razvoja proizvoda i jačanja naše liderske pozicije na tržištu."


Vita 34 je jedina banka matičnih ćelija u Evropi koja ima dozvolu za skladištenje krvi i tkiva pupčanika u skladu sa smernicama GMP standarda (Good Manufacturing Practice). Od uvođenja opcije skladištenja tkiva pupčanika kompanija je uspela da poveća broj uskladištenih uzoraka i da na taj način dodatno ojača svoje vođstvo na važnom domaćem tržištu na području Nemačke.
Vita 34 će nastaviti da ubrzava budući rast uvođenjem novih proizvoda i na taj način ostati inovacijski lider u Evropi. Prošle godine Vita 34 je bila prepoznata kao jedna od 100 najinovativnijih kompanija među nemačkim malim i srednjim preduzećima (Innovation Award TOP 100).

O Vita 34


Vita 34 AG sa sedištem u Lajpcigu je najveća i najiskusnija banka matičnih ćelija na nemačkom govornom području. Kompanija osnovana 1997. specijalizovana je na polju skladištenja matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčanika za potrebe preventivne medicinske nege, kao i za pripremu transplantata matičnih ćelija iz krvi pupčanika. Trenutno se skladišti oko 145.000 uzoraka krvi i tkiva pupčanika dece iz Nemačke i zemalja unutar i van Evrope. Sa impresivnom brojkom od do sada već 30 upotrebljenih uzoraka, Vita 34 je dokazala visok kvalitet prethodno krioprezerviranih i uskladištenih uzoraka matičnih ćelija.

 

Više o licencama koje poseduje Vita 34:

https://www.vita34.com/permits/