Zahvaljujući Famicord Group - uzorci Cryo Save iz Srbije sačuvani 

Famicord Group je u cilju očuvanja evropskog tržišta matičnih ćelija doneo odluku da potpuno besplatno preuzme sve uzorke švajcarske banke matičnih ćelija Cryo Save koja je zapala u tešku finansijsku situaciju.

 

Među tim uzorcima ima više od 30.000 uzoraka porodica iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Hrvatske.

Svi uzorci će biti besplatno čuvani u FamiCord-u na onoliko godina na koliko su roditelji potpisali ugovor sa Cryo Save-om. Time je rešen problem klijenata Cryo Save-a koji dalje treba da se registruju na sajtu https://famicord.eu/ .

Za sve dodatne informacije možete se obratiti predstavniku FamiCorda u Srbiji i regionu, kompaniji Bio Save.

 

FamiCord je najveća banka matičnih ćelija u Evropi i jedna od najvećih u svetu. Centrala se nalazi u Varšavi u Poljskoj gde je izgrađeno vrhunsko postrojenje za čuvanje uzoraka sa najsavremenijom laboratorijom za obradu uzorka. Pored toga, FamiCord u svojoj grupacij poseduje veći broj banaka matičnih ćelije širom Evrope, od Španije i Portugalije, preko Italije i Nemačke, pa sve do Turske.

Biosave Group je Partner Famicord za  Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Hrvatsku, Sloveniju i Albaniju. Biosave Group je svojim Klijentima omogućio čuvanje matičnih ćelija u nemačkoj banci BioCryo, članici Famicord Group.