Matične ćelije - cene

    Bio Save
Klasik
Bio Save
+30
Bio Save
+40
Bio Save
+50
  Standardni paketi usluga obuhvataju        
A Neograničeno trajanje ugovora  check.png  check.png  check.png  check.png
B Bez dodatnih trošova na godišnjem nivou  check.png  check.png  check.png  check.png
C Stručne konsultacije od strane naših medicnskih eksperata  check.png  check.png  check.png  check.png
D Detaljna medicinska istorija i procena naših lekara  check.png  check.png  check.png  check.png
E Obuka osoblja u porodilištu od strane naših saradnika  check.png  check.png  check.png  check.png
F Transportni paket sa setom za uzimanje krvi Vita 34 stabilan u pogledu temperature  check.png  check.png  check.png  check.png
G Besplatno uzimanje pupčane krvi u porodilištu  check.png  check.png  check.png  check.png
H Transport do naše laboratorije vrši se preko specijalizovanje kurirske službe 365 dana godišnje  check.png  check.png  check.png  check.png
I Obrada krvi u sterilnim uslovima (GMP-standard)  check.png  check.png  check.png  check.png
J Kompjutersko upravljanje krioprezervacijom u specijalno razvijenim vrećicama za zamrzavanje Vita 34  check.png  check.png  check.png  check.png
K Ispitivanje kvaliteta krvi u skladu sa zakonskim odredbama  check.png  check.png  check.png  check.png
L Dostavljanje i obrazloženje rezultata / sertifikat  check.png  check.png  check.png  check.png
M 50 godina osiguranja za slučaj insolventnosti kod HDI - Gerling, Nemačka  check.png  check.png  check.png  check.png
N Transport pupčane krvi do klinike u slučaju terapijske primene  check.png  check.png  check.png  check.png
O Analizu krvi na HIV, hepatitis B, hepatitis C i sifilis  check.png  check.png  check.png  check.png
  Standardni paketi usluga ne obuhvataju        
P Taksu za izvoz krvi iz Srbije - - - -
  Vremenski period skladištenja        
Q Period skladištenja na 20 godina  check.png - - -
R Period skladištenja na 30 godina -   check.png - -
S Period skladištenja na 40 godina - -  check.png -
T Period skladištenja na 50 godina - - -   check.png
  Dodatne usluge        
U 180 EUR poklon popust za vernost kod narednog skladištenja pupčane krvi  check.png  check.png  check.png  check.png
V Petogodišnja garancija za cenu kod narednog skladištenja pupčane krvi  check.png  check.png check.png  check.png
W Posebni uslovi kod blizanačke trudnoće  check.png  check.png  check.png  check.png
  Ugovorom određena cena 1.980€ 2.380€ 2.580€ 2.780€

Standardni paketi usluga obuhvataju

A  Neograničeno trajanje ugovora
Svaki ugovor traje neograničeno, jer zdravstvena preventiva treba da bude na raspolaganju Vašem detetu tokom celog života.

B  Bez dodatnih troškova na godišnjem nivou
Ugovorom određena nadoknada je fiksna. Uslovi ugovora Vam garantuju da tokom ugovorenog perioda skladištenja nećete imati nikakvih dodatnih troškova. Veoma je važna finansijska sigurnost za Vas i Vaše dete kod dugoročnog skladištenja pupčane krvi.

C  Stručne konsultacije od strane naših medicinskih eksperata
Eksperti iz oblasti medicine će Vas stručno posavetovati i pružiti Vam podršku u svim medicinskim pitanjima vezanim za temu matičnih ćelija iz pupčane krvi.

D  Detaljna medicinska istorija i procena naših lekara
Pažljivo prikupljanje podataka i procena medicinske istorije Vaše porodice su propisani od strane Ministarstva zdravlja Nemačke, a vrše se zbog sigurnosti Vašeg deteta u slučaju terapijske primene pupčane krvi. Na osnovu formulara medicinske istorije i rezultata zabeleženih u trudničkoj dokumentaciji naši lekari procenjuju, da li sa medicinske tačke gledišta može biti izvršeno uzimanje pupčane krvi i da li kasnije ta krv može biti primenjena u terapijske svrhe. Odgovarajuću potvrdu o tome dobiće i klinika, koju ste izabrali za porođaj.

E  Obuka osoblja u porodilištu od strane naših saradnika
Stručni tim naših saradnika vodi računa o tome da Vaše porodilište ispunjava sve preduslove propisane zakonom, koji su neophodni za dobijanje pupčane krvi, kao i o tome da svi lekari i sve babice prođu obuku za uzimanje pupčane krvi. Do sada smo obukom pokrili 98% porodilišta u Srbiji.

F  Specijalno dizajnirani transportni paket sa setom za uzimanje krvi Vita 34
Sigurnosno pakovanje koje sadrži gel, čija je uloga da stabilizuje temperaturu, izolaciona kutija od stiropora i čip za merenje temperature, koji neprekidno beleži temperaturu dizajnirali su stručnjaci Vita 34, da bi obezbedili najbolji mogući kvalitet transporta krvi. Paket sadrži set za uzimanje krvi Vita 34, specijalno dizajniran za bezbedno uzimanje pupčane krvi kod normalnog porođaja i carskog reza, i kutiju sa priborom za dezinfekciju.

G  Besplatno uzimanje pupčane krvi u porodilištu
Uzimanje pupčane krvi vrši obučeno osoblje. Troškovi uzimanja pupčane krvi su uračunati u cenu.

H  Transport krvi putem specijalizovane kurirske službe u našu laboratoriju
Naša info linija Vam je na raspolaganju 365 dana godišnje 24 časa. Možete biti sigurni da će transport krvi u laboratoriju Vita 34 čak i vikendom ili praznicima biti izvršen u predviđenom roku, koji je propisan od strane Nemačke lekarske komore.

I  Obrada krvi u sterilnim uslovima (GMP standard)
Priprema pupčane krvi vrši se u našoj laboratoriji Vita 34. Radi se o bezbednoj laboratoriji u skladu sa GMP standardom (GMP: Good Manufacturing Practice - najviši medicinski standard za proizvođače medicinskih sredstava). Obrada krvi se vrši u specijalno zaštićenim sterilnim prostorijama, gde se neprekidno vrši nadzor, a pristup tim prostorijama je strogo ograničen.

J  Kompjutersko upravljanje krioprezervacijom u vrećicama za zamrzavanje Vita 34
Pupčana krv se zamrzava u šest porcija (jedna glavna vrećica i pet uzoraka za dodatna testiranja). Krv se skladišti u specijalno dizajniranoj vrećici, koja je otporna na lomljenje. U slučaju da je prikupljena veća zapremina krvi, ona će bez dodatnih troškova biti podeljenana i uskladištena u dve odvojene vrećice. Svih šest porcija se nalazi u jednoj kaseti, koja garantuje ravnomerno i sigurno zamrzavanje i skladištenje. Trajno skladištenje se vrši u tankovima za zamrzavanje, koji imaju nezavisno napajanje strujom na temperaturi od -196°C.

K  Ispitivanje kvaliteta u skladu sa zakonskim odredbama
Pupčana krv mora biti pažljivo ispitana u skladu sa propisanim parametrima kvaliteta. Tek tada ona može biti upotrebljena u slučaju bolesti. Testiranje traje nekoliko nedelja i obuhvata sledeće relevantne korake.
Kod pupčane krvi: broj potentnih ćelija, krvna grupa, kontrola sterilnosti, infekcioni markeri (HIV 1-RNK, hepatitis C-RNK, parvovirus B19-DNK, virus citomegalia-DNK). Ako je neophodno, kao npr. u slučaju pozitivne kontrole sterilnosti, sprovodimo dodatna testiranja.
Kod krvi majke: HIV 1/2 - antitela/p24-antigen, TP-antitela, hepatitis Bs-antigen, hepatitis Bc-antitela, hepatitis C-antitela, HTLV I/II-antitela. Ako je neophodno, sprovodimo - testitanje i za druge parametre.

L  Dostavljanje i obrazloženje rezultata / setrifikat
Mi Vam saopštavamo rezultate ispitivanja pupčane krvi i krvi majke. U slučaju da imate pitanja možete se telefonskim putem obratiti našem stručnom saradniku. Nakon toga ćete dobiti sertifikat.

M  50 godina osiguranja za slučaj insolventnosti kod HDI - Gerling, Germany osiguranja
Kao privatna banka pupčane krvi mi smo nezavisni od uticaja nosilaca javnog interesa i subvencija i na taj način od odluka, koje mogu uticati na trajanje ili kvalitet skladištenja. Time Vam nudimo sigurnost, koju će podržati HDI - Gerling osiguranje, Germany.
HDI - Gerling će u slučaju insolventnosti obezbediti finansijska sredstva za to da pupčana krv Vašeg deteta do 50. godine života ostane pravilno uskladištena.

N  Transport pupčane krvi do klinike
U slučaju da je potrebna pupčana krv Vašeg deteta za terapijsku primenu dobićete od nas sveobuhvatnu podršku. Pomoći ćemo Vam pri ispunjavanju formulara, kod dogovora sa lekarima i ako je to moguće, zajedno ćemo potražiti specijalistu. Mi donosimo krioprezervirane matične ćelije u specijalnom tanku u kliniku i pomažemo da se matične ćelije otope i pripreme. Za ove zadatke Vita 34 je oformila specijalni tim za transport matičnih ćelija.

O  Analiza krvi 
Analiza krvi na HIV, hepatitis B, hepatitis C i sifiis uračunata je u cenu.

Standardni paketi usluga ne obuhvataju

P  Taksa za izvoz krvi iz Srbije
Administrativna taksa za izvoz krvi iz Srbije nije uračunata u cenu. Taksa se uplaćuje Ministarstvu Zdravlja Republike Srbije i iznosi *10.680,00 dinara. Na osnovu ove takse se izdaje saglasnost za izvoz pupčane krvi iz Srbije. Bio Save u ime roditelja podnosi zahtev za dobijanje saglasnosti Ministarstva Zdravlja za izvoz krvi iz Srbije na osnovu ugovora koji je sklopljen između Bio Save-a i roditelja.

* Cena administrativne taksa za izvoz krvi iz Srbije može da se menja u zavisnosti od odluke Ministarstva Zdravlja Republike Srbije.

Vremenski period skladištenja

Q  Bio Save Klasik
Bio Save Klasik podrazumeva period skladištenja na 20 godina.

R  Bio Save +30
Bio Save +30 podrazumeva period skladištenja na 30 godina.

S  Bio Save +40
Bio Save +40 podrazumeva period skladištenja na 40 godina.

T  Bio Save +50
Bio Save +50 podrazumeva period skladištenja na 50 godina.

Dodatne usluga

U  180 EUR poklon popust za vernost
Ukoliko se odlučite za skladištenje pupčane krvi u Vita 34 i za naredno dete, dobićete popust od 180 EUR. Ovaj popust se ne može kombinovati i sabirati sa drugim popustima ili posebnim pogodnostima u slučaju blizanačkog porođaja.

V  Petogodišnja garancija za cenu kod narednog skladištenja pupčane krvi
Ukoliko se tokom narednih pet godina odlučite za skladištenje pupčane krvi drugog deteta po istim ugovornim uslovima, mi Vam garantujemo istu cenu kao kod prvog skladištenja, bez obzira na eventualne korekcije cena koje su se desile u međuvremenu.

W  Posebni uslovi kod blizanačke trudnoće
U slučaju blizanačkog porođaja nudimo Vam posebne pogodnosti. Za prvo dete plaćate celu ugovorom određenu sumu u zavisnosti od perioda skladištenja (precizirano pod: Q, R, S i T) dok za drugo plaćate: na period od 20 godina 990 €, na period od 30 godina 1.190 €, na period od 40 godina 1.290 € i na period od 50 godina 1.390 €.