Prednosti čuvanja celokupne pupčane krvi u odnosu na redukovani uzorak

Često nas pitaju zašto smo jedni od retkih koji skladište celu krv prikupljenu prilikom rođenja, kada naša konkurencija izdvaja matične ćelije pre zamrzavanja.

Odgovor je jednostavan, Vita 34 su osnovali naučnici i doktori koji uvek stavljaju dugoročno zdravlje deteta pre komercijalnih trendova. Naučno dokazano, skladištenje krvi je najbolji način čuvanja obzirom da pruža veće mogućnosti za razvoj budućih tretmana. Mnoga istraživanja su naglasila važnost ove metode.

Set za transpor krvi

Prednosti pri skladištenju celokupne količine krvi

Veći broj matičnih ćelija

Stručnjaci i doktori koji koriste matične ćelije u svrhe lečenja shvataju važnost nemanipulacije pupčane krvi, kako bi se sačuvao što veći broj matičnih ćelija, a time i poboljšao ishod same transplantacije. Prema studijama, tehnike odvajanja ćelijskih komponenti krvi pupčane vrpce, te postupak uklanjanja crvenih krvnih zrnaca iz transplantata može dovesti do gubitka broja vitalnih ćelija (Fitzugh, Choi, Broxmeyer).

Viši nivo vitalnosti

Dokazano je da se zadržava viši nivo vitalnosti TNC ćelija u celokupnom uzorku pupčane krvi u odnosu na redukovanu krv. Celokupna krv se zmrzava veoma brzo od trenutka uzimanja, a vreme obrade metodama redukcije krvi rezultira gubitkom broja matičnih ćelija i njihove vitalnosti. Kvalitet uzorka i broj matičnih ćelija su kritične tačke koje odlučuju o uspešnosti transplantacije (Screnci).

12 tipova matičnih ćelija

U pupčanoj krvi se nalazi 12 tipova matičnih ćelija poput mezenhimalnih MSC, hematopoetskih CD34+, matične ćelije po svojstvima slične embrionalnim (VSEL), neograničene somatske matične ćelije USSC, CD37+ itd. Postojanje faktora rasta, hormona i citokina klinički dokazano poboljšava uspešnost same transplantacije. Budući tretmani mogu zahtevati ostale tipove ćelija pronađene u krvi pupčane vrpce. Redukovanje krvi, tj. izdvajanje matičnih ćelija znači da se u budućnosti neće moći iskoristiti prednosti ovih tretmana, kao i budućih otkrića.

Pohranjivanje VSELs

Jedno od najvažnijih pomaka je nedavno otkriće VSELs - matičnih ćelija koje su po svojim svojstvima slične embrionalnim, tj. mogu se pretvoriti u svaki tip ćelija u organizmu. Samo skladištenjem celokupne krvi iz pupčane vrpce se čuvaju VSELs. Centrifugalnim izdvajanjem matičnih ćelija (redukovanjem krvi) se odbacuju VSEL-s, kao i glavni hormoni i faktori rasta.

Veći procenat prihvaćenih transplantata

Veći je procenat prihvaćenih transplantata celokupne pupčane krvi nego transplantata redukovane krvi. (Hahn i Stevens).

Veći broj mogućih tretmana

Proces redukcije volumena pupčane krvi (izdvajanja matičnih ćelija) je nepovratan, a samim tim i mogućnost lečenja oboljenja koji nisu u vezi sa krvlju, te i bilo koji potencijalni tretmani na polju regenerativne medicine (Bhartiya).

Krv iz pupčane krvi je zlatni standard za lečenje karcinoma

Matične ćelije bi trebalo da budu izdvojene kada je njihova upotreba poznata - transfuzija cele krvi iz pupčane vrpce ostaje ZLATNI STANDARD za lečenje karcinoma i zato bi matične ćelije trebalo da ostanu u krvi dok ne zatrebaju. Zavisno od terapije, moguće je da će samo određeni tip matičnih ćelija biti potreban i taj tip se onda izdvaja iz pupčane krvi.

Skuplje skladištenje celokupne pupčane krvi

Skladištenje celokupne krvi je trostruko skuplje u odnosu na izdvajanje matičnih ćelija zbog mesta koje zahteva. U izveštaju objavljenom na bloodjournal.org se objašnjava da većina svetskih banaka redukuje krv tj. izdvaja matične ćelije da smanji troškove prostora. Ovakvo skladištenje je prihvatljivo ako se nameravaju lečiti samo krvna oboljenja.

Poznato je da se prvi medicinski tretman matičnim ćelijama iz krvi pupčane vrpce desio 1988. godine sa hematopoetskim matičnim ćelijama, koje se primarno koriste za lečenje krvnih oboljenja. To su prve otkrivene matične ćelije i njihova upotreba je već postala uobičajena praksa. U početku se pohranjivala celokupna pupčana krv novorođenčeta, bez njene redukcije. No, kako je rasla zainteresovanost roditelja za pohranjivanjem pupčane krvi, uporedo su rasli i troškovi, te se javio i nedostatak prostora za pohranjivanje sve većeg broja takvih uzoraka. Kako bi smanjile troškove skladištenja, mnoge banke su pribegle metodama redukcije volumena i izdvajanju jednog tipa matičnih ćelija, bez čuvanja celokupne krvi. Vita 34 je zadržala metod pohranjivanja celokupne krvi, iako je ona znatno skuplja. Naučnici širom sveta preferiraju ovu metodu jer je dokazano uspešnija u primeni. Izdvajanjem samo jednog tipa matičnih ćelija (hematopoetskih), banke znatno smanjuju šanse za lečenje svojim klijentima, a vrednost i kvalitet uzorka opada, jer više od polovine bolesti nisu krvna oboljenja i ne mogu se lečiti tim matičnim ćelijama.