Proces

Celokupna procedura i sled koraka prilikom skladištenja matičnih ćelija:

 

Bio Save proces