Istraživanje

“Istraživanje je za nas na prvom mestu, jer svako saznanje doprinosi tome da se prošire mogućnosti primene matičnih ćelija.”

dr Ridiger Alt
direktor istraživanja i razvoja u Vita 34

Mi istražujemo da bi Vaše dete imalo korist od novih terapija

Mi smo ubeđeni da će matične ćelije iz pupčane krvi pomoći da se u budućnosti pobede danas još uvek neizlečive bolesti. Nauka je na pragu novog razdoblja, u kojem će matične ćelije biti treći stub medicine, pored lekova i hirurških metoda. Mi doprinosimo ovom razvoju u značajnoj meri. Ako uskladištite pupčanu krv svog deteta, pružate mu posebnu mogućnost da učestvuje u medicinskom razvoju.

Istraživanjima do napretka

Mi učestvujemo u osnovnim istraživanjima i ispitivanjima terapija. Pritom sarađujemo sa univerzitetima i renomiranim institutima za naučna istraživanja u celoj Nemačkoj. Mnogi naši istraživački rezultati su predstavljeni na međunarodnim kongresima i objavljeni u stručnim časopisima. Dva istraživačka projekta su nagrađena od strane Nemačkog društva za torakalnu, kardio i vaskularnu hirurgiju.

Ne završava se svaki istraživački projekat pozitivno, ali svaki rezultat doprinosi tome da bolje razumemo matične ćelije iz pupčane krvi i da proširimo mogućnosti njihove primene. Svaka nova oblast primene, koja bude otkrivena, može da učini depo pupčane krvi Vašeg deteta još dragocenijim.

Naši partneri:

(1) Univerzitet u Lajpcigu, (2) Fraunhofer institut za ćelijsku terapiju i imunologiju Lajpcig, (3) Transplatacioni centar za regenerativnu medicinu, Lajpcig, (4) Univerzitet Rostok, (5) Viša medicinska škola Hanover, (6) Tehnički univerzitet Minhen, (7) IPK Gatersleben, (8) BioPlanta GmbH Lajpcig, (9) Institut Lajbnic za biljnu biohemiju Hale