O banci matičnih ćelija Vita 34

"Za kvalitetnu obradu matičnih ćelija nema jeftine genetike"

dr André Gerth 
Upravni odbor Vita 34

Pre 20 godina postojala je samo jedna privatna banka krvi iz pupčanika u Evropi: Vita 34.

Danas roditelji koji žele da ostave matične ćelije imaju muku da izaberu između Vita 34 i drugih banaka. Vi ne želite da se krv Vašeg deteta samo zamrzne, već želite da budete sigurni da matične ćelije u slučaju potrebe smeju i mogu da budu upotrebljene za transplantaciju?

Zašto bi u tom slučaju Vita 34 i danas bila Vaš najbolji izbor?

Odluku o tome da li da se upotrebe mlade pluripotentne matične ćelije da bi se spasio život, donosi lekar. On leči i snosi odgovornost. Njemu su važni visok kvalitet obrade matičnih ćelija, detaljni anamnestički podaci i odobrenja od strane regulatornih organa u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima.

Dozvolu za skladištenje matičnih ćelija poseduju sve banke krvi iz pupčanika. Odobrenje za upotrebu matičnih ćelija za lečenje Vašeg deteta, njegovog brata ili sestre ili za donaciju ne poseduju sve banke.

Trenutno u Srbiji postoji 12 registrovanih predstavništva banaka matičnih ćelija iz Evrope. Po želji mnogih budućih roditelja predlažemo Vam 10 pitanja koja bi trebalo da postavite drugim bankama i čiji odgovori Vam mogu pomoći u donošenju ovako važne odluke, kome poveriti nešto tako dragoceno.

U pitanjima se navodi ono što je zaista važno u ozbiljnim situacijama, kako da sami napravite poređenje banaka. Ujedno Vam dajemo i odgovore Vita 34 na ista pitanja.