Pitanja i odgovori: Zašto Vita 34?

Za kvalitetnu obradu matičnih ćelija nema jeftine genetike

Ukoliko sačuvate krv iz pupčanika Vašeg deteta, znaćete da će matične ćelije biti tu kada mu budu bile potrebne i da ćete mu obezbediti jednu otvorenu mogućnost lečenja - bez obzira na starost.

Karakteristike matičnih ćelija pupčane krvi:

  • samoobnavljajuće
  • mlade
  • pametne
  • moćne
  • jedinstvene

Pre 20 godina postojala je samo jedna privatna banka krvi iz pupčanika u Evropi: Vita 34.

Danas roditelji koji žele da ostave matične ćelije imaju muku da izaberu između pionira i drugih banaka. Vi ne želite da se krv Vašeg deteta samo zamrzne, već želite da budete sigurni da matične ćelije u slučaju potrebe smeju da budu upotrebljene za transplantaciju?
U tom slučaju bi i danas najbolji izbor bio: Vita 34.

Zašto? Odluku o tome da li da se upotrebe mlade pluripotentne matične ćelije da bi se spasio život donosi lekar. On leči i snosi odgovornost. Njemu je važan visok kvalitet obrade matičnih ćelija, detaljni anamnestički podaci i odobrenja od strane regulatornih organa u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima.

Dozvolu za skladištenje matičnih ćelija poseduju sve banke krvi iz pupčanika. Odobrenje za upotrebu matičnih ćelija za lečenje Vašeg deteta, njegovog brata ili sestre ili za donaciju ne poseduju sve banke.

Po želji mnogih budućih roditelja dajemo predlog od 10 pitanja koja trebate postaviti, gde se navodi ono što je zaista važno u ozbiljnim situacijama, kako da sami naprave poređenje banaka, a ujedno dajemo i odgovore na ista pitanja.

Krenimo redom:

1. Koliko godina iskustva u čuvanju krvi iz pupčanika ima banka?
Vita 34 je najstarija privatna banka matičnih ćelija u Evropi sa 20 godina iskustva.

2. Koliko klijenata je do sada poverilo matične ćelije na čuvanje?
Vita 34 ima preko 150.000 klijenata.

3. Da li banka poseduje GMP standard?
Vita 34 je prva privatna banka u Evropi koja je dobila GMP standard.

4. Koliko iskustvo u upotrebi krvi iz pupčanika za lečenje dece (i bolesnog brata ili sestre) ima banka?
Vita 34 ima najveći broj tretmana matičnim ćelijama, čak 30, što je više nego sve privatne banke u Evropi zajedno.

5. Da li se vrši procena porodične istorije bolesti?
Radi dobijanja što jasnije slike o kvalitetu preparata krvi iz pupčanika i mogućnosti primene Vita 34 vrši procenu anamneze porodične istorije bolesti pre porođaja, koja obuhvata 33 pitanja, kao i procenu anamneze istorije bolesti majke i deteta nakon porođaja, koja obuhvata 25 pitanja.

6. Da li preparati iz pupčane krvi uskladišteni kod Vita 34 mogu da se upotrebe za tretmane matičnim ćelijama?
Vita 34 poseduje odobrenje za tretmane matičnim ćelijama, kako lično za dete (autologna), tako i za brata ili sestru (alogena), ali i kao pomoć drugima (donacija).

7. Da li se transport krvi vrši samo radnim danima ili i vikendom i praznicima, tj. na koji način?
Za što veći broj ćelija, ali i što bolji kvalitet potrebno je da krv u što kraćem roku stigne od porodilišta do banke. Bio Save vrši transport krvi 365 dana u godini putem Der Kurier-a (specijalizovane službe za transport medicinskog materijala) i DHL-a.

8. U slučaju potrebe za lečenjem, ko snosi trošak transporta matičnih ćelija do klinike u kojoj se vrši lečenje?
Vita 34 je jedina banka koja poseduje svoj transplantacioni tim. Stručno medicinsko osoblje prevozi krv iz pupčanika u kliniku gde se vrši lečenje i na licu mesta se uzorak priprema za tretman i predaje nadležnom lekaru. Vita 34 za tu namenu koristi sopstvenu mobilnu “Clean room” tehnologiju. Ova usluga je besplatna.

9. Kakav je kvalitet seta za transport krvi? Zatražite da Vam pokažu kako set izgleda.
Set za transport krvi Vita 34 ima dva merača temperature, od kojih jedan memoriše tempereturu na svakih 90 minuta. Set za transport krvi Vita 34 je po testu na temperaturno opterećenje TÜV-a dobio najbolje ocene i postavljen je na ubedljivo prvo mesto.(TÜV - Nemačka organizacija za tehničku inspekciju)

10. Da li su matične ćelije Vašeg deteta osigurane za slučaj insolventnosti banke?
Vita 34 ima garanciju osiguravajućeg društva HDI – Gerling, Germany, za dalje skladištenje u slučaju insolventnosti na period od 50 godina.

 

Zbog svega navedenog, kod odabira banke za skladištenje krvi iz pupčanika, trebalo bi da se oslonite na kvalitet, praktično iskustvo, odobrenja regulatornih organa i kompetentnost, jer zdravlje Vašeg deteta Vam je dragoceno.

Čuvati matične ćelije je dobro, ali još je bolje ako vam ikada zatrebaju da možete i da ih upotrebite!