Terapije

“Terapija matičnim ćelijama menja svet, kao i Vita 34.”

dr André Gerth
Upravni odbor Vita 34

Najveći broj povučenih uzoraka za lečenje

Naša posvećenost kvalitetu i najbolja metoda skladištenja uzoraka, omogućila nam je lečenje za veći broj dece nego što su sve privatne banke matičnih ćelija u Evropi zajedno.

Vita 34 je jedina banka u Evropi kojoj je odoboreno čuvanje uzoraka pupčane krvi za javni registar, što znači da su uzorci Vita 34 prihvaćeni u svim klinikama u svetu. Upravo ovo je razlog najboljih rezultata kad su u pitanju lečenja matičnim ćelijama. Upotreba pupčane krvi za krvna oboljenja, proširena je na moždana oštećenje i dijabetes tipa 1.

Deca lečena pupčanom krvlju sačuvanom kod Vita 34:

Godina

Pacijent

Oboljenje

Donor

2004.

Devojčica, 3 godine

Leukemija (ALL)

Sopstvena

2005.

Dečak, 5 godina

Aplastična anemija

Brat ili sestra

2005.

Dečak, 1 godina

Moždano oštećenje

Sopstvena

2008.

Dečak, 1 godina

Moždano oštećenje

Sopstvena

2009.

Dečak, 2 godine

Moždano oštećenje

Sopstvena

2009.

Devojčica, 3 godine

Dijabetes tipa 1

Sopstvena

2009.

Dečak, 10 godina

Leukemija (ALL)

Brat ili sestra

2009.

Dečak, 3 meseca

Moždano oštećenje

Sopstvena

2009.

Dečak, 3 godine

Dijabetes tipa 1

Sopstvena

2009.

Devojčica, 10 godina

Beta-talasemija

Brat ili sestra

2009.

Dečak, 3 godine

Dijabetes tipa 1

Sopstvena

2010.

Devojčica, 5 godina

Moždano oštećenje

Sopstvena

2010.

Dečak, 4 godine

Moždano oštećenje

Sopstvena

2010.

Dečak, 3 godine

Dijabetes tipa 1

Sopstvena

2010.

Dečak, 2 godine

Dijabetes tipa 1

Sopstvena

2011.

Devojčica, 1 godina

Imunodeficijencija

Strana

2011.

Devojčica, 3 godine

Moždano oštećenje

Sopstvena

2011.

Dečak, 2 godine

Dijabetes tipa 1

Sopstvena

2011.

Dečak, 7 godina

Moždano oštećenje

Sopstvena

2012.

Dečak, 3 godine

Moždano oštećenje

Sopstvena

2012.

Devojčica, 5 godina

Dijabetes tipa 1

Sopstvena

2012.

Devojčica, 2 godine

Leukemija (ALL)

Brat ili sestra

2012.

Dečak, 14 godina

Beta-talasemija

Brat ili sestra

2013.

Dečak, 8 godina

Leukemija (ALL)

Brat ili sestra

2013.

Dečak, 3 godine

Wiskot-Aldrihov sindrom (ALL)

Brat ili sestra

2014.

Žena, 45 godina

Leukemija (AML)

Strana

2014.

Dečak, 6 godina

Beta-talasemija

Brat ili sestra

2014.

Dečak, 11 godina

Aplastična anemija

Sopstvena

2015.

Dečak, 5 godina

Cerebralna paraliza

Sopstvena

2015. 

Devojčica, 5 godina

Neuroblastom

Sopstvena

Uzorkom iz Vita 34 prvi put u svetu dokazano izlečena leukemija

Transplantacija je urađena 2004. godine za trogodišnju devojčicu kojoj tretman hemoterapijom nije uspeo, te joj je prognozirano samo tri meseca života. Transplantacija je bila moguća jer su njeni roditelji sačuvali krv pupčane vrpce u Vita 34 prilikom rođenja. Nakon nadgledanja pet kritičnih godina života od tada, dokazano je da ne postoje nikakvi znakovi ćelija leukemije u krvi. “Sedamdeset i pet meseci je prošlo i napokon možemo potvrditi da je devojčica izlečena”, rekao je 2011. godine Eberhard Lampeter, osnivač Vita 34.

Stručno savetovalište u slučaju primene

U slučaju da budete u situaciji da upotrebite matične ćelije iz pupčane krvi Vašeg deteta, dobićete praktičnu pomoć i podršku od našeg stručnog savetovališta. U okvirima naših mogućnosti rado ćemo Vam pomoći da uspostavite kontakt sa specijalistima odgovarajućih stručnih oblasti. Odluku o tome da li zaista treba upotrebiti pupčanu krv donosi isključivo Vaš nadležni lekar.

U slučaju primene transplatacioni tim Vita 34 donosi pupčanu krv direktno u bolnicu

Na osnovu dogovora sa lekarom koji vrši transplantaciju, Vita 34 tim priprema transport pupčane krvi do mesta transplantacije. U te svrhe smo razvili preciznu logistiku i sastavili dva tima za matične ćelije. Iskusni saradnici iz laboratorije zajedno sa našim kurirom donose u kliniku duboko smrznutu pupčanu krv u specijalnom kontejneru i po želji lekara tamo je pripremaju za primenu.

Transport pupcane krvi direktno u bolnicu