Transplatacioni tim

U slučaju primene, Vita 34 transplatacioni tim za matične ćelije donosi pupčanu krv direktno u bolnicu.

Pre nego što se upotrebi pupčana krv, saradnici u našoj laboratoriji izvode dodatne testove na probnom uzorku smrznute pupčane krvi i saopštavaju lekaru rezultate ispitivanja. Posle toga na osnovu dogovora sa lekarom koji vrši transplantaciju, pripremamo transport pupčane krvi do mesta transplantacije.

U te svrhe smo razvili preciznu logistiku i sastavili dva tima za matične ćelije. Iskusni saradnici iz laboratorije zajedno sa našim kurirom donose u kliniku dubokosmrznutu pupčanu krv u specijalnom kontejneru i po želji lekara tamo je pripremaju za primenu.

Kontejner - transplatacioni tim

Besplatan transport pupčane krvi do klinike

U slučaju da je potrebna pupčana krv Vašeg deteta za terapijsku primenu dobićete od nas sveobuhvatnu podršku. Mi donosimo krioprezervirane matične ćelije u specijalnom tanku u kliniku i pomažemo da se matične ćelije otope i pripreme. Za ove zadatke Vita 34 je oformila specijalni tim za transport matičnih ćelija.